Program stypendialny

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" od 13 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmiemy pomocą już 2500 osób z 42 diecezji Polski.

Środki na stypendia uzyskiwane są przede wszystkim ze zbiórki prowadzonej w trakcie Dnia Papieskiego. Prowadzimy kwestę kościelną w polskich i zagranicznych parafiach oraz publiczną na ulicach miast. Na Fundację można też odpisać 1% podatku oraz przekazać darowiznę od organizacji i osób indywidualnych. Stałymi partnerami programu stypendialnego Fundacji są Narodowy Bank Polski, Poczta Polska Rozwoju Wsi Polskiej oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Zasady pomocy

Pomoc skierowana jest przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych i towarzyszy młodemu człowiekowi przez kolejne etapy kształcenia aż do ukończenia studiów, o ile spełnia on określone kryteria regulaminowe. Podstawowym kryterium jest średnia ocen - minimum 4,8, pochodzenie z małej miejscowości do 20 tys. mieszkańców, oraz trudna sytuacja finansowa. Według regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia", jest to 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku ta kwota wynosi 1120 zł brutto.

Stypendium podzielone jest na dwa pakiety odpowiadające codziennym wydatkom uczniów: socjalny i naukowy. Za pieniądze z pakietu socjalnego stypendyści mogą opłacić koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowania w bursie, kupna odzieży. Pakiet naukowy przeznaczają na książki, opłaty za Internet, dodatkowe lekcje, zakup instrumentów muzycznych itp.

Miesięcznie stypendyści otrzymują do 310 zł (gimnazjum, szkoły średnie) lub do 480 zł (szkoły wyższe).

Formacja i integracja

Program stypendialny obejmuje nie tylko pomoc finansową, lecz również formację. Stypendyści co roku spotykają się na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w jednym z największych miast Polski. W lipcu 2012 stypendyści zwiedzali Lublin, w 2011 r. grupę 1400 podopiecznych Fundacji gościła Bydgoszcz. Wcześniej stypendyści odwiedzili też Łódź, Lublin, Toruń, Kołobrzeg, Ełk, Olsztyn, Kraków, Warszawę, Trójmiasto, Poznań, Wrocław i Aglomerację Śląską. Rok 2010 był wyjątkowy ze względu na dziesięciolecie działalności Fundacji. W ramach podziękowania, 2 tys. stypendystów i ich rodzin oraz Przyjaciół Fundacji udało się na czterodniową (19-22 lipca) pielgrzymkę na Jasną Górę.

Od 2007 r. organizowane są oddzielne obozy dla studentów, a od 2008 r. także dla maturzystów. Stypendyści ze szkół wyższych spotykali się do tej pory w Węgierskiej Górce, Borowicach i Murzasichlu k. Zakopanego. Wrześniowe zjazdy absolwentów szkół średnich pomóc im w przygotowaniu się do życia w ośrodkach akademickich. Maturzystów z Fundacji gościły dotychczas Borowice, Murzasichle k. Zakopanego, Lidzbark Welski, Funka i Olsztyn.

Ponadto, przez kilka lat podczas ferii zimowych w Warszawie i Krakowie odbywały się obozy języka niemieckiego i angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W ciągu roku szkolnego stypendyści spotykają się w gronie diecezjalnym na rekolekcjach, zimowiskach, dniach skupienia. Nad ich formacją czuwają księża koordynatorzy.

Wolontariat

Podopieczni Fundacji są zachęcani do angażowania się w działania o charakterze wolontariatu. Stypendyści podejmują się pomocy w domach dziecka, domach pomocy społecznej, a także przy parafiach czy we własnym środowisku, np. pomagając kolegom w nauce.

Jak zostać stypendystą?

By móc aplikować o stypendium Fundacji, należy zgłosić się do księdza koordynatora, który dysponuje formularzami wniosków o stypendium i poprowadzi przez wszystkie formalności. Dane teleadresowe księży można znaleźć na tej stronie.

  • Zostań Przyjacielem
  • Nostra Polonia
  • SAD
  • LOLEK
stypendysta.pl