Konkurs im. bpa Jana Chrapka

Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Biskupa Jana Chrapka przeprowadzany jest od 2002 r. Grono laureatów Konkursu obejmuje już ponad 100 osób.

Tragicznie zmarły w październiku 2001 r. Ks. Biskup Jan Chrapek był od wielu lat niezwykle popularnym nauczycielem akademickim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zawsze z szacunkiem podchodził do wszystkich swoich rozmówców, niezależnie od ich przekonań, i nawiązywał z nimi dialog podkreślający wartość i godność człowieka. Jego radość życia i spontaniczność wyzwalały u ludzi nowe siły, inspirowały i zachęcały do patrzenia na świat z nadzieją. Uczył konieczności łączenia w dziennikarstwie profesjonalnego warsztatu z zasadami etyki. Był jednocześnie bezkompromisowy, gdy widział kłamstwo, obłudę i ludzką krzywdę.

Instytut Dziennikarstwa wraz z Instytutem Polityki Społecznej i Instytutem Nauk Politycznych WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pragnąc uczcić pamięć tego niezwykłego wychowawcy młodzieży i jednocześnie wskazać wszystkim pracownikom mediów społecznych – jak uczył Biskup Jan Chrapek - potrzebę budowania kultury porozumienia i dialogu, postanowiły co roku przeznaczać drogą konkursu dla maturzystów pochodzących z ubogich rodzin czternaście miejsc na prowadzonych przez siebie studiach dziennikarskich, polityki społecznej i nauk politycznych.

Partnerem obu Uczelni w tym przedsięwzięciu jest Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która przeprowadza wstępny nabór kandydatów oraz zapewnia pomoc stypendialną dla laureatów Konkursu.

 

Regulamin Konkursu

Patron Konkursu

Najczęściej zadawane pytania

Informacja o indeksach i stypendium

Krótko o kierunkach które możesz studiować dzięki Konkursowi

Dotychczasowi Laureaci

Co dziś robią niektórzy z Laureatów Konkursu?

  • SAD
  • LOLEK
  • Konferencja papieska
  • Zostań Przyjacielem
stypendysta.pl